2 Việc Cần Làm Nếu Muốn Thay Đổi Người Khác

1- Thay đổi CHÍNH MÌNH trước, bởi thay đổi mình dễ hơn. Hơn nữa khi có kết quả lời nói của bạn có sức ảnh hưởng hơn, nên người khác lắng nghe bạn hơn. Họ nhìn vào những kết quả bạn làm chứ không phải những gì bạn nói.

2- Thay đổi MÔI TRƯỜNG xung quanh họ. Một người hay vứt rác bừa bãi nhưng khi vào khách sạn 5 sao họ sẽ có xu hướng không vứt rác nữa. Nếu một người chậm đưa họ vào 1 dây chuyền 10 người chuyền tay nhau đòi hỏi phải nhanh thì họ cũng có xu hướng nhanh hơn.

Bạn không thể cố rót nước vào chai trong người người ta lại không muốn mở nắp. Nếu cố gắng làm chỉ e mọi nỗ lực của bạn đều là vô ích.

Vi Tiến Hoàng tại Bình Thuận

-st

About hoangvt

Vi Tiến Hoàng

View all posts by hoangvt →