Bài Quảng Cáo: Đánh Thức Sự Giàu Có (Mẫu 2)- DG/LS: Phạm Thành Long

Xin chào bạn, Tôi Hoàng đây, hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ một mẫu quảng cáo nữa tôi viết và chạy quảng cáo cho Diễn giả/ Luật sư: Phạm Thành Long.

Đối tượng tham dự là các chủ doanh nghiệp, giám đốc, quản lý, trưởng phòng, chủ shop kinh doanh, đại lý.

Mẫu quảng cáo tính đến 2/5/2018 trên fanpage Phạm Thành Long có 3800 cảm xúc, 622 bình luận, 473 lượt chia sẻ. Continue reading “Bài Quảng Cáo: Đánh Thức Sự Giàu Có (Mẫu 2)- DG/LS: Phạm Thành Long”

Bài Quảng Cáo: Đánh Thức Sự Giàu Có (Mẫu 1)- DG/LS: Phạm Thành Long

Đây là bài quảng cáo tôi viết và chạy quảng cáo cho chương trình đào tạo đỉnh đám nổi tiếng Đánh Thức Sự Giàu Có của Diễn giả/Luật Sư: Phạm Thành Long:

Bài viết tính đến tháng 5/2018  trên fanpage Phạm Thành Long có tới 12.000 lượt like, 1.800 lượt bình luận, 921 lượt chia sẻ , 645.000 lượt xem (có chạy quảng cáo). Continue reading “Bài Quảng Cáo: Đánh Thức Sự Giàu Có (Mẫu 1)- DG/LS: Phạm Thành Long”